Sakeena Akademi – Skriftlig eksamen – Årgang 2022 – 05/06/23