Besvarelse af kontrolspørgsmål – Lektion 7: Debat

Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3

Deadline: 8. april 2024.