Besvarelse af kontrolspørgsmål – Lektion 6: Sekularisme